"Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají."

Kytara - online škola hry na kytaru

Jak na to od samého začátku
- jednoduchá videoškola hry na kytaru pro samouky

Pozor, další verze výuky:
  • http://ekytara.sweb.cz - nová verze e-výuky na doprovodnou kytaru (5/2013)
  • http://kytarami.sweb.cz - klasická kytara
  • http://eklavesy.sweb.cz - akordické hraní na klávesy bez not
  • http://eklavesy2.sweb.cz - klávesy noty + akordy
  • TOPlist